WEBSTER Sp. z o.o.
_

ul. Żupnicza 17
03-821 Warszawa

Podmiot gospodarczy zarejestrowany w: Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy KRS nr KRS 0000310725 Kapital Zakladowy: 100 000 zł

Godziny pracy
_

Dni robocze: 8:00-17:00
Weekendy: zamknięte

Biuro
_

22 670 20 67
22 670 21 24
biuro@webster.com.pl

Dział sprzedaży

22 670 20 56 wew. 106

Dział sprzedaży hurtowej

22 670 20 67 wew. 103

Dział serwisu klimatyzacji stacjonarnej

22 670 20 56 wew. 104